Birimimiz

  Hakkında

  Adıyaman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, sermaye limitine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir. Buna istinaden Müdürlüğümüz 22.11.2007 tarih ve 26708 sayılı Resmi Gazete'de  yayınlanarak birimimiz kurulmuştur.

  Misyon & Vizyon

   Misyon

  İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

  Vizyon

  Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren yenilikleri yakından takip eden ve En İyi Hizmet Zamanında verilen Hizmet anlayışı ile hareket etmek

  -Akılcı, saygın kendine güvenen bir birim olmak

  -Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak

  -Hizmet üretmeye odaklanmak

  -Açık ve etkin iletişim kurmak

  -Topluma, Çevreye ve etik değerlere saygılı olmak

   

  Faaliyetlerimiz

  1. Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş verilmesi, proje hazırlanması, araştırma ve benzeri hizmetlerin sunulması,
  2. Klinik, poliklinik ve laboratuvarda yapılacak muayene, tetkik, tahlil, tedavi, üretim ve bakımla ilgili faaliyetlerde bulunmak.
  3. Danışmanlık, deney, model deneyleri, analiz, ölçme, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı yapılması ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlenmesi,
  4. Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretilmesi, satış merkezleri açılması, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izini alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması,
  5. Kültür, sanat, ve mimarlık ile diğer bilimsel konularda araştırma, tetkik ve uygulama hizmetleri yapılması, bu araştırma ve uygulamaları teşvik etmek amacıyla, seminer, kurs, konferans, çevre kampları ve incelemeler düzenlenmesi, alınacak bilimsel sonuçların uygulamasının yapılması,
  6. Her türlü basım ve yayın hizmetlerinin yürütülmesi,
  7. Döner sermaye kanalıyla yapılacak satın alma ve satış işlemlerinin yapılması,
  8. Döner sermaye işletmesi yürütme kurulu kararlarının uygulanması, 
  9. Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilecek benzer nitelikli görevleri yerine getirmek.

  Hizmet Envanteri

  Organizasyon Şeması

  Faaliyet Raporu 

   

   

  Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.